VELKOMMEN SKAL DU VÆRE

Kl. 10:00- 11:30 hver lørdag (sabbat)

Vi er en nokså uformell gjeng, som leier en skole fordi vi ikke har egne lokaler. Vi bruker skolens kantinelokaler for de voksnes bibel studiegruppe og til felles gudstjeneste og bespisning. På et av klasserommene er det Bønnemøte kl. 10:00, og på samme rom har barna sine bibelstudier med sanger og aktiviteter kl. 10:30.

De voksne sitter rundt bordet i kantina, og det er en som leder studiet. Det er et interaktivt bibelstudie med utgangspunkt i et studiehefte som brukes i adventistkiriker over hele verden. Alle kan delta i dialogen, med lesing, kommentarer og spørsmål. Du kan også bare lytte om du ønsker det.
Etter studiet,  som varer en time inkl. sang, kollekt og bønn, er det pause på 15 minutter før gudstjenesten starter.

Kl. 11:40 hver lørdag (sabbat)

Gudstjenesten starter alltid med litt INFO før Åpnings SANG. Vi står under åpningssangen og bruker sangbok som du låner av oss. Musikerne våre spiller enten gitar, trekkspill, piano eller klarinett til sangene. Etter sangen blir vi stående mens vi leser dagens TEKST fra bibelen og det blir holdt en BØNN fra den som leder. Når vi setter oss, blir det opplyst om hva dagens kollekt går til, og det blir sendt rundt en kollektpose. Dette er en frivillig gave. Mange velger å bruke VIPPS til kollekten, og det er helt i orden å ikke gi også.

Vi synger en sang til mens vi sitter ned. Etter sangen blir dagens taler introdusert, og han/ hun starter alltid med en fortelling for barna. Dersom barna vil, kan de komme frem mens de hører fortellingen. Etter fortellingen, er det litt aktiviteter for barna på et bord bak i salen. Det forventes at barna er stille under talen så de voksne hører hva som blir sagt ( hviske/ sitte stille etter alder), men vi ønsker først og fremst at barn og foreldre skal føle seg velkommen. Vi ønsker at barna skal høres og synes, og være en naturlig del av fellesskapet. Barnesabbatskolerommet kan benyttes med voksne tilstede, dersom gudstjeneste tiden blir for lenge for barna.