BIBELSTUDIER

ÅPEN BIBELBASERT STUDIEGRUPPE

HVER LØRDAG (sabbat) kl. 10.30

Vårt bibelstudium, eller sabbatsskole som vi kaller det, er åpent for alle bibelinteresserte.

For andre spørsmål om studier, ta kontakt med vår studieleder/ litteraturkontakt Synnøve Bach tlf 915 96 488

EGEN BIBELTIME FOR BARN / UNGDOM

HVER LØRDAG (sabbat) kl. 10.30

Bibelstudier for barn og unge blir presentert gjennom sanger, aktiviteter og fortellinger.

RESSURSER

Bli bedre kjent med den store fortellingen om Gud vi finner i Bibelen og med Bibelens hovedperson, Jesus.

Brevkurs/ Nettstudier: http://www.norskbibelinstitutt.no/
Studiehefter/ bibler/ andre bøker: https://www.norskbokforlag.no/

Er du på reise, kan du finne samme studier i andre adventistkirker over hele verden:

Norge:
https://www.adventist.no/

Verden:
https://www.adventist.org/en/

ÅPEN BIBELBASERT STUDIEGRUPPE

HVER LØRDAG (sabbat) kl. 10.30

Vårt bibelstudium, eller sabbatsskole som vi kaller det, er åpent for alle bibelinteresserte.

For andre spørsmål om studier, ta kontakt med vår studieleder/ litteraturkontakt Synnøve Bach tlf 915 96 488

EGEN BIBELTIME FOR BARN / UNGDOM

HVER LØRDAG (sabbat) kl. 10.30

Bibelstudier for barn og unge blir presentert gjennom sanger, aktiviteter og fortellinger.

RESSURSER

Bli bedre kjent med den store fortellingen om Gud vi finner i Bibelen og med Bibelens hovedperson, Jesus.

Brevkurs/ Nettstudier: http://www.norskbibelinstitutt.no/
Studiehefter/ bibler/ andre bøker: https://www.norskbokforlag.no/

Er du på reise, kan du finne samme studier i andre adventistkirker over hele verden:

Norge:
https://www.adventist.no/

Verden:
https://www.adventist.org/en/