Adventistkirken Jessheim • Allergot Ungdomsskole • Oddvar Jensens veg 1 • 2053 Jessheim

ÅPEN, BIBELBASERT MENIGHET

Har du ikke anledning til å møte sammen med oss, kan du finne nettbaserte møter her: http://taler.sdak.no/live/

Tiende

Tiende- er et bibelsk prinsipp for hvordan menighetsarbeidet finansieres. Les mer

Kirkens arbeid finansieres hovedsakelig av frivillige gaver fra enkeltpersoner. Les mer

Gaver

Kollekten som tas opp i menigheten er en frivillig gave. Kollekten på sabbatskolen distribueres alltid sentralt og rapporteres i Misjon Spotlight videoer fra de ulike internasjonale prosjektene.