GUDSTJENESTE

Bibelen - Gudstjeneste

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE

HVER LØRDAG (sabbat) kl. 11.45
Gudstjeneste med sang/lovsang, bibellesning og tale. Det er også fortelling og aktiviteter for barna. Her er alle velkommen! Ingen forkunnskaper nødvendig annet enn interesse for Guds Ord. Enkel bevertning etter gudstjenesten for alle.

Våre musikere

Olav Tofte

Vokal og gitar
Jim Stirling

Jim Stirling

Gitar og piano

Kontakt

musikkleder Olav Tofte på tlf. 909 76 112

NATTVERD

ÅPEN NATTVERD
Vi har nattverd en gang i kvartalet. Menigheten praktiserer også fotvask slik Jesus vasket disiplenes føtter. Brød og vin (hos oss: druejuice). Det er åpen nattverd, så alle som ønsker å delta er velkommen.
BRØD/ VIN: Lukas 22: 17-
FOTVASK: Johannes 13:14