MATGLEDE

Matglede

MATGLEDE

PÅ VEGETARISK VIS

I tillegg til vegetarisk bevertning etter gudstjenestene lørdager, så kommer vi sammen iblant og deler oppskrifter og ideer.
Har du lyst til å bli med, så kontakt MONA LINNERUD:  959 00 951

DE 8 HELSENØKLENE

FRISK LUFT

Det virker kanskje selvsagt at mennesket trenger frisk luft men en alt for stor andel av befolkningen velger å forurense både seg selv og omverdenen med tobbaksrøyk. Behovet for frisk luft er grunnen til at adventister i over 130 år har rådet folk til ikke å røyke.

VANN

Kroppen vår består av omtrent 70 % vann. For å kunne fungere best mulig trenger vi hele tiden påfyll for å erstatte væsken som blir borte via utånding, svette og urin.

FYSISK AKTIVITET

Det er en livslov at kroppen vår trenger bevegelse. Inaktivitet er årsaken til mange sykdommer. Mosjon er et av de beste verktøyene vi har til å forebygge livsstilssykdom, forbedre eller gjenvinne helsen, komme i bedre form og få mer overskudd, og ikke minst – til å øke livsgnisten ved tungsinn og depresjon.

SOLSKINN

Solen er energikilden som opprettholder alt liv på jorden. Den er viktig for kroppens metabolisme og hormonbalanse, den styrker immunforsvaret, gir økt velvære og hjelper mot depresjon. Når solstråler treffer huden produseres D-vitamin, men på våre breddegrader skjer dette bare i sommerhalvåret. Solens lys og varme i passe mengde er uansett helsebringende.

HVILE

Hvile dreier seg om mer enn søvn selv om vi med fordel kunne innvilge oss noe lenger tid i senga. Vi får stadig mindre søvn i Norge og blir neppe sunnere i takt med mindre tid på puta. Selv om vi har flere fridager nå enn tidligere er det for mange blitt smått med hviledager. En skikkelig hviledag er som en oase for tankene.

SUNN MAT

Et sunt kosthold er lett å beskrive. Det er et tilnærmet vegetabilsk kosthold, en solid frokost, regelmessige måltider og god tid. Adventister har i flere generasjoner erfart fordelene ved et vegetarisk kosthold. Medisinsk forskning har også oppdaget disse fordelene.

AVHOLD

Når vi er på jakt etter det gode livet må vi samtidig si nei til det som ødelegger livet. Avhold fra alkohol er et aktivt valg for å verne om livets viktigste verdier. Måtehold er en god løsning når det gjelder mat, men ikke når det gjelder alkohol. Her er det avhold som gjelder.

TILLIT

Alle har fått livet i gave fra Gud, men få spør ham hvordan det best bør leves. Det burde vi spørre Menneskesønnen om. ”Tro på Gud og tro på meg” sa han som avskjed til sine nærmeste venner. Han ba om vår tillit, men først etter at han hadde vist seg vår tillit verdig som en trofast venn og veileder.

Den åttende nøkkelen er den egentlige nøkkelen. Foran oss står en dør ingen gode råd kan åpne. Den må låses opp av en annen som selv har gått gjennom den. Det har bare én gjort. At han gjorde det, er grunnen til at Jesus ble kjent utenfor Galilea og ble plassert i sentrum av vår tidsregning.

”Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket” (Åp 1,17-18). Han har nøklene. Den som vil ha hele knippet, må først ta imot ham.