VI HJELPER

DE SOM HAR DET VONDT

ADRA

Hjelpeaksjon hver høst

Menigheten vår har en innsamlingsaksjon hver høst til inntekt for katastrofeområder i verden. Flere av våre medlemmer og ungdommer har også vært med ADRA ( og andre) på hjelpereiser til ulike land for å bygge opp skoler og helsetilbud.
ADRA er adventistenes hjelpeorganisasjon:

https://www.adranorge.no/

ADRA NORGE, VIPPS NR: #19543
Kontakt tlf nr til vår ADRA leder Eirik Knutsen: 923 38 522

Lokal giverhjelp

Vi samarbeider med kommunen om å hjelpe.

Vi har ulike prosjekter. Ta kontakt dersom du har lyst til å vite mer.

Kontaktperson:    Mona Linnerud: 959 00 951

Jessheim menighet lokal giverhjelp Vipps #584197

FORBØNN

Vi ber for prosjektene og hverandre.

Bibelen sier at vi kan snakke med Gud om alt, og at Han tar imot oss akkurat slik vi er. Men noen ganger er det ting i livets omstendigheter som gjør at det ikke er så lett å be selv. Noen ganger trenger vi at noen ber for oss eller med oss. Har du ting i livet ditt som du ønsker at vi skal løfte opp til Gud i bønn, så kan du kontakte oss om dette. Vi oppgir ikke navn med mindre du ønsker det.
Menigheten har felles bønnemøte lørdager kl. 10:00 på Allergot ungdomsskole.
Bønnekoordinator Edel B Stirling: 41471216