Om oss

Syvendedags Adventistkirken på Jessheim er en del av et globalt protestantisk trossamfunn.

SAM_4856Vi er en selvstendig menighet på Jessheim. Vi er en aktiv og engasjert menighet sentralt i Jessheim. Vi er en del av den protestantiske familie og har opprinnelse tilbake til begynnelsen av år 2000 på Jessheim. Vi vokser i antall deltakere og vi er både unge og gamle samlet om Guds ord.

Av aktiviteter nevner vi bibelgrupper, gudstjenester på lørdager, sangkor, babysang, speider og bibelpizza.

2010_08 _116Det som skiller oss fra andre protestantiske menigheter er blant annet at vi har våre gudstjenester på lørdag (sabbat), i tråd med det fjerde bud i Bibelen (2 Mosebok, kapittel 20, vers 8 – 11) . Det betyr at vi holder den opprinnelige syvende dagen i uken (lørdag) som hvile- og helligdag. Dette er i henhold til Guds ord. Det er derfor vi kaller oss SyvendeDags Adventister. Vi lar Bibelen bestemme hva som skal være grunnlaget for vår tro. Den Hellige Ånd er vår rettesnor for all vår lesing av Bibelen. Vi gjør Paulus bønn for de troende i Efesos til vår: «at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til,..og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror» (Efeserne 1, 17 – 19).

SAM_4857

Som adventistmenighet ser vi med forventning frem mot Jesu gjenkomst. Vi sier med apostelen Peter i 2 Peter 3, 10-11 (Bibel 2011);

«Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme frem i lyset.

Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den…»

Du finner mer informasjon om trosgrunnlaget på Adventist.no

Vi håper at du tar mot til deg og tar kontakt med oss. Vi ser gjerne at du besøker oss en lørdag. Du er hjertelig velkommen.

Ønsker du ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med  oss;

Pastor / Forstander:   Øystein Hogganvik; tlf 90931982,
Misjonsleder/Bønnekoordinator:  Edel Stirling; tlf 41471216,
Sekretær/ADRA leder: Eirik Knutsen tlf 92338522
kasserer/lkontaktperson kommune: 
Mona Linnerud; tlf  95900951 

Jesus