ADRA

ADRA

Jessheim adventistmenighet samler hvert år inn penger til hjelpeorganisasjonen ADRA. Vi er stolte over å kunne hjelpe andre som trenger vår støtte.

Under kan du lese litt mer om ADRA (hentet fra ADRA.no):

 

————————————————————————————————————————–

 ADRA i Myanmar

ADRA-i-Myanmar_large_squareADRA Myanmar ble etablert i 1986. ADRA Norge begynte samarbeidet i 2005 etter tsunamien som rammet Sørøst-Asia sterkt i 2004. I 2008 rammet Syklonen Nargis Irrawaddideltaet. Syklonen tok livet av mer enn ufattelige 138 000 mennesker. ADRA hadde et pågående arbeid i området og var blant de første hjelpeorganisasjonene på bakken. Overlevende fikk nødhjelp i form av mat, vann og livsnødvendig utstyr. I samarbeid med det globale ADRA-nettverket bidro ADRA Norge til infrastruktur og nye vannsystemer. ADRA Norges program i Myanmar fra 2013 fokuserer på utdanning.

Les mer her

————————————————————————————————————————

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) ble etablert i 1984 som en uavhengig utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. ADRA er i dag et globalt nettverk av selvstendige organisasjoner som arbeider i ca 120 land. ADRA-nettverket bidro i fjor med utviklings- og nødhjelp til en verdi av ca 1 milliard norske kroner. I 1997 ble ADRA gitt generell observatørstatus i Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) i FN.

ADRA yter hjelp til mennesker som trenger vår hjelp, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk/religiøs tilhørighet. Særlig er utsatte grupper som kvinner og barn prioritert.

ADRA Norge ble etablert som stiftelse 19. april 1993. Dette var en videreføring av nødhjelps- og hjelpearbeidet som Adventistsamfunnet i Norge hadde hatt innsamling til i en årrekke (siden begynnelsen av 1900-tallet). I likhet med samfunnet omkring, hadde det vært en dreining vekk fra veldedighet til langsiktig utviklingsarbeid. Det var også en dreining i nødhjelpsarbeidet fra innsamling av klær og utstyr, til nødhjelp og katastrofehjelp som allerede i første fase legger til rette for langsiktighet og bærekraft.

ADRA Norge har en liten administrasjon, samt et stort nettverk av nærmere 1700 frivillige. I tillegg har ADRA Norge fagkomiteer for hver av de ulike arbeidsområdene vi er involvert i. Vi bestreber oss på en effektiv utnyttelse av ressursene vi forvalter, og har administrative kostnader på 10% eller lavere.

ADRA Norge er medlem av Innsamlingskontrollen, og oppfyller de strenge kravene til oppfølging og regnskapsførsel som Innsamlingskontrollen krever.